ЗВЕРНЕННЯ УЧАСНИКІВ IX МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ "РОЛЬ НАУКИ, РЕЛІГІЇ І СУСПІЛЬСТВА У ФОРМУВАННІ МОРАЛЬНОЇ ОСОБИСТОСТІ"

Людство увійшло в нове тисячоліття. Світ став набагато складнішим, розвиток його важко передбачити. Кожен наступний крок і кожне відповідальне рішення змінюють всесвіт і людство. Статус Людини, якою керує суспільство, не повинен погіршитись.

Пошана та увага до Людини становить осердя людської цивілізації та культури. Ціннісна орієнтація Людини повинна утверджуватися суспільством та державою: духовність, альтруїзм, толерантність, почуття людської гідності і свободи, любов до ближнього.

Значні людські цінності формують цінності громадського світу і цінності Держави.

Навчання людини, її виховання - найважливіший фактор розвитку суспільства, і ця роль традиційно призначається суспільству, просвітницьким і навчальним організаціям, релігійним конфесіям, тому роль науки, релігії та суспільства не скороминуща у створенні позачасових, позанаціональних загальнолюдських цінностей. Ці цінності необхідно утверджувати всім - незалежно від партійної або конфесійної приналежності чи ідеологічних переваг.

Одна з важливих відроджуваних сил на сьогодні - це віра у людину, любов до ближнього, шанобливе ставлення до представників інших конфесій.

Нове тисячоліття формує нове покоління, формує майбутнє, яке будується нашими можливостями, нашими прагненнями.

Цього потребує сьогодні наша Україна, за це нам будуть вдячні наші нащадки - від нас залежить, який світ ми залишимо їм у спадщину.

Учасники конференції у своїх виступах підтверджують право людини на вільний релігійний вибір і те, що держава виражає згоду співпрацювати з релігійними конфесіями у галузі зміцнення духовного і морального здоров'я нації і окремої особистості.