ПРО МОЖЛИВОСТІ ДЕЯКИХ НОВИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ У ФОРМУВАННІ ОСОБИСТОСТІ СУЧАСНОГО ТИПУ


Г.П. Докашенко
Горлівський педагогічний інститут іноземних мов

Однією з найважливіших рис особистості сучасного типу, на наш погляд, є дивертисивність, тобто здатність до розуміння і вшанування різноманітності у самому широкому аспекті: різноманітність точок зору, культур, методів тощо. Формування цієї риси починається з того дня, коли людина приходить у світ, і не закінчується протягом всього життя. Особливу роль тут відіграє освіта, і перш за все, шкільна освіта, бо саме у шкільному віці людина виробляє основи свого світогляду. Саме тому в новітніх педагогічних розробках, як за кордоном (Р. Славін, Д. Джонсон, Р. Джонсон, К. Сміт), так і в нашій країні (О. Іонова, Т. Кошманова, М. Чошанов), основою педагогічної освіти вважається філософія конструктивізму, а її метою – підготовка відповідальних, творчих, активних людей, які вміють цінувати і свою, і чужу думку.

Для виконання цієї мети необхідна зміна змісту та методів і форм навчання, що, в свою чергу, вимагає детального вивчення і застосування передового досвіду.

У зв'язку з цим, вважаємо за необхідне привернути увагу до таких форм навчання, як кооперативне навчання, або метод малих груп, який створює атмосферу “єдиної команди”, підвищує відповідальність за свої дії та дії інших. На думку фахівців, найбільш позитивними характеристиками такого методу можуть бути: активна взаємозалежність учасників такої групи, яка привчає їх до колективної творчості, порозуміння при максимальному збереженні індивідуальної відповідальності, здобуття навичок групової обробки результатів, вироблення вміння спільної роботи в малій групі. Не менш цікавою постає, на наш погляд, і Вальдорфська освіта, яка заснована на логічному поєднанні у навчальному процесі академічних, художньо-естетичних та ремісницько-прикладних предметів. Тут відсутня рання спеціалізація, яку більшість учнів звичайних шкіл роблять несвідомо і, частіше за все, за думкою батьків. Учні такої школи мають можливість спробувати себе у різних галузях і зробити власний вибір. Ця школа вчить жити, знаходити своє місце у нашому бурхливому сьогоденні. Не випадково серед її випускників практично немає осіб, схильних до антисоціальних дій.

Ці та інші форми можуть і повинні сприяти формуванню та розвитку людини сучасного та майбутнього суспільства, де на першому місці стоять проблеми моральності, взаєморозуміння, відродження.